Space and Frontiers
Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Kiruna
27-29 mars 2019

Arrangör: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle Luleå tekniska universitet. Avdelningen för samhällsvetenskap, historia, i samarbete med Svenska nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

loading...