Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2019 - First Call for Papers

Den 27 - 29 mars 2019 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i rymd- och gruvstaden Kiruna. Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2019 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med enheten för Historia, Luleå tekniska universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier.

Huvudtema för årets konferens kommer att vara historiska perspektiv på ”Space and Frontiers”.
Arrangörskommittén vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga ovan nämnda discipliner att delta, och välkomnar följande typer av bidrag:

− Individuella papers, sessioner och posterpresentationer som anknyter till konferensens tema
− Individuella papers, sessioner eller posterpresentationer på valfritt tema

Bidrag och förfrågningar: sekretariat@ltuhistoriedagar2019.se

Keynote speakers: TBA

Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska.

Sista dag för anmälan av individuella abstracts och förslag på sessioner är 1 oktober 2018.
Anmälan och eventuella frågor skickas till: sekretariat@ltuhistoriedagar2019.se 

English summary
A national conference on the History of Science and Technology will be held in Kiruna, March 27-29, 2019. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2019 conference is the Swedish National Committee of the History of Technology and Science in cooperation with the History unit, Luleå University of Technology. The main topic of the conference is Space and Frontiers.

For further information, please send a message to: sekretariat@ltuhistoriedagar2019.se