Om KirunaGruvsamhället Kiruna etablerades vid sekelskiftet 1900, med anledning av att exploateringen av den rika och omfattande järnmalmsfyndigheten i lågfjället Kiirunavaara tog sin början. Exploateringen hade föregåtts av två viktiga delar. Dels teknikutvecklingen som i slutet av 1800-talet, medförde att fosforn på ett enkelt sätt kunde avskiljas från den högprocentiga järnmalmen. Den andra delen var riksdagsbeslutet 1898 att färdigställa järnvägen till den norska isfria Atlantkusten, för att transportera det svarta guldet vidare till järnbruksindustrin i Centraleuropa.

För att exploatera järnmalmen bildades två företag. LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, bildades 1890 för att bryta malmen i Kiirunavaara. Året efter bildades AGM, Aktiebolaget Gellivaare Malmfält 1891, för att överta verksamheten i Malmberget efter det tidigare konkursade engelska bolaget.

Samtidigt startade även planeringen att uppföra ett helt nytt samhälle vid sjön Luossajärvi, för att möjliggöra boende för gruvarbetare med familjer, entreprenörer och allt vad ett samhälle behöver. År 1900, den 27 mars, fastställdes av staten en regleringsplan för det nya samhället, vilket utgjorde ca 175 har på lågfjället Haukivaaras västra sluttning.

Men det var ingen ödemark som gruvan och samhället etablerades i. På platsen fanns sedan lång tid urfolket samerna i de bägge samebyarna Gabna och Laevas,  samt den nationella minoriteten Tornedalingar. I just detta området benämns tornedaligar som lantalaiset.

Samhället växte explosionsartat och var vid första världskrigets utbrott det näst största samhället i Norrbotten, efter residensstaden Luleå.

Kiruna är världens tredje största kommun, sett till ytan. Hela Region Västragötaland ryms inom Kiruna kommuns gränser!

Idag står samhället Kiruna inför stora förändringar, med anledning av deformationer förorsakade av gruvdriften. Sedan 2004 har en omfattande samhällsomvandling inletts, för att ometablera centrala Kiruna till ett helt nytt läge. Den första synbara byggnaden i den nya centrumbildningen är den nya förvaltningsbyggnaden, vilken skall invigas i november 2018.

Kiruna samhälle sett från Kiirunavaara. Till höger Luossavaara. I förgrunden syns deformationen närma sig gruvsamhället.Foto: Curt Persson 2007.

Historiska bilder från Kiruna.

loading...

Länkar om Kiruna

Kiruna kommuns hemsida. Här kan du bland annat läsa om den omfattande samhälsomvandlingen.

Kiruna Lapland. Här kan du läsa mer om det stora utbudet av aktiviter i Kiruna du kan ta del av som besökare. Närmare 40 procent av Norrbottens läns besöksnäring, omsätts i Kiruna kommun.

LKAB, Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag, driver världens största undersjordsgruv för järnmalm. På LKAB:s hemsida kan du ta del av bolagets historia men även dess teknikutveckling och planer i samhällsomvandlingarna, såväl i Malmberget som Kiruna.