Second Call for Papers

Program översikt

Sessionspass
Den 27 - 29 mars 2019 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i rymd- och gruvstaden Kiruna. Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museise- och arkivsektorn. Arrangör för 2019 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med enheten för Historia, Luleå tekniska universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier.

Huvudtema för årets konferens kommer att vara historiska perspektiv på ”Space and Frontiers”. Rymd- och gruvstaden Kiruna är på många sätt kopplat till perspektiven rymd och gränser, både materiellt och immateriellt. Genom att vara Sveriges största kommun och den tredje största i världen blir den rent geografiska avgränsningen skönjbar. Teknikutveckling och forskning sker samtidigt 1300 meter under marknivå som tio mil upp i atmosfären. Samtidigt vilar området på en trekulturell bas, den samiska, den tornedalsfinska och den svenska. Det är en mötesplats för språk, kultur och vetenskap. Det är även en plats i stadig förändring, inte minst med den pågående stadsomvandlingen och alla de utmaningar som detta innebär. Konferensens tema och Kiruna som objekt inbjuder till en mångfald av frågeställningar och forskningsområden, inte minst inom teknik- och vetenskapshistoria. Gränser och rymd kan uppfattas olika och föränderliga, både geografiskt och tankemässigt. De kan även ta en mängd olika uttryck och vara normkritiska och gränsöverskridande.
 
Konferensen kommer att hållas på Hotell Ferrum i Kiruna men även i Sveriges vackraste byggnad, Kiruna kyrka och LKABs besöksanläggning 300 meter under jord. Det är korta gångavstånd mellan de olika aktoviteterna under konferensen. Busstransporter ordnas när detta är aktuellt. Det kommer dessutom att anordnas utflykter till Ice Hotel och Institutet för Rymdfysik (IRF).
 
Arrangörskommittén vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga ovan nämnda discipliner att delta, och välkomnar följande typer av bidrag:

− Individuella papers, sessioner och posterpresentationer som anknyter till konferensens tema
− Individuella papers, sessioner eller posterpresentationer på valfritt tema

Bidrag och förfrågningar:  sekretariat@ltuhistoriedagar2019.se 

Keynote speakers: 
 
Trevor J. Pinch, Goldwin Smith Professor of Science & Technology Studies, Cornell University. “From Technology Studies to Sound Studies”
 
Dolly Jørgensen, Professor and Co-director of The Greenhouse, an environmental humanities initiative at the University of Stavanger. "Getting to the heart of the matter: Exploring emotions in the history of science and technology"

Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska.

 
Konferensavgift: 2000 kr


Sista dag för anmälan av individuella abstracts (250 ord) och förslag på sessioner är 1 december 2018.


Anmälan och eventuella frågor skickas till: sekretariat@ltuhistoriedagar2019.se 

English summary
A national conference on the History of Science and Technology will be held in Kiruna, March 27-29, 2019. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2019 conference is the Swedish National Committee of the History of Technology and Science in cooperation with the History unit, Luleå University of Technology. The main topic of the conference is Space and Frontiers.

For further information, please send a message to: sekretariat@ltuhistoriedagar2019.se